3DS Never Die!2019年後繼續會有3DS新作!

I am Switch-er 於 30/04/2018 發表 收藏文章
自從Nintendo Switch推出之後,好多人都覺得3DS距離收皮嘅日子唔會太遠。首先,Switch帶住手提機嘅軀殼,但性能可以追趕到主流主機嘅車尾;另外,Switch嘅定價並唔算貴。係咁嘅情況下,3DS仲有咩生存空間,3DS仲會唔會有後繼機呢?


任天堂喺第78期結算就對3DS嘅發展作出回應,佢哋表示今後會繼續利用3DS嘅高普及率同特色繼續推出新game,2019年後仍然會有新作。實際上喺呢一刻,唔少父母都仲係覺得3DS對比Switch係更適合作為小朋友嘅禮物,主要都係因為無論係主機定遊戲都相對地平啲。就住呢個情況,任天堂表示3DS同Switch嘅遊戲將會向更唔同嘅方向發展,保持3DS嘅獨特性。

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→