MHW第一波大型更新3/22登場,恐暴龍、洛克人列陣!

卡關の達人 於 15/03/2018 發表 收藏文章
CAPCOM喺噚日(3/14)做咗個特別生放送,為公開MHW第一波大型更新而設,3月22號就會推出,小編就cap咗啲圖做咗個整理俾大家。


首先就係千呼萬喚嘅恐暴龍:

除咗恐暴龍,暫時予定咗3個活動喺4月舉行:
1. 開花之宴 (4/6-20) "星辰"會有新裝飾,連噗吱豬都有新裝!
2. ‎透過"獵人們長久之夢"任務(4/6~),可以得到玩家設計武器
3. ‎透過"Rush大騷動!!?"(4/13~),可以得到愛露貓嘅"洛克人α"套裝

為咗遊戲嘅平衡性,除咗輕弩同重弩,其他武器都有調整:

最後仲要啲系統性更新:
引用優化讀檔處理,縮短讀取時間。
於成員名單追加「排除於集會區域之外」功能。
自任務歸還的地點增加「返回集會區域(連線遊玩時則脫離並返回集會區域)」選項。
於開始選單>選項>GAME SETTING追加更改「字幕大小」選項。
「移動到其他集會區域」菜單中的「從所屬小隊搜尋」名稱改為「搜尋、建立小隊的集會區域」(功能上沒有改變)。
執行剝取動作時,不會被獵人同伴的攻擊打中。完成任務後,執行剝取動作時亦不會對包括爆彈在內的所有傷害作出反應。
因應魔物的研究等級,而遂個任務減少的導引等級減少量將降低。
標題畫面顯示更新版本(PS4為Ver. 2.00,XB1為Ver. 2.0.0.0)。

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→