Wii U仲有人玩?外國Fans改造「穿著式」Wii U去到邊玩到邊

拉打文 於 25/05/2018 發表 收藏文章
而家提到手提遊戲機,相信大家都會即刻聯想起任天堂既Nintendo Switch,不過大家又記唔記得前代家用主機Wii U呢?作為Wii既後繼機種既Wii U,係2012年發售,但2017年已經宣布停產,成為左任天堂歷史上生命週期最短既家用遊戲機。
Wii U因為Gamepad同時具備螢幕同控制器,長時間遊玩既話會對手部造成壓力。近排就有外國玩家將Wii U改造成「穿著式」,只要搭配上外套,就可以帶住Wii U周街玩。
今次既改造係由My Mate VINCE既Youtube Channel所公開,改造者將所有硬件配備裝入外套,除左Wii U控制器之外,更加內置投影機,可以係無螢幕既地方投影遊戲畫面。雖然Wii U已經被淘汰,但今次既「穿著式」改造可以見到仍然有玩家對Wii U充滿住愛呀!

原Youtube影片內容:

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: 任天堂  Nintendo Switch  Wii U  家用機  Youtube  

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→